Puheenjohtaja

Emmi Kaivanto

puh. 040 705 6520

email: emmi.kaivanto@oulu.fi